24oz USDA Prime Porterhouse

Product View

24oz USDA Prime Porterhouse

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info

24oz USDA Prime Porterhouse SteakĀ 

In stock
Only %1 left

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info
SKU
24ozUSDAPrimePorterhouse
$39.99

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info
More Information
Short Name 24oz USDA Prime Porterhouse
Description Title 24oz USDA Prime Porterhouse
Price Per lb $33.33